0 артикула

Условия за ползване

Това са нашите условия за ползване.

2. “Тенис Про”ООД е търговско дружество, с ЕИК 131312044, със седалище и адрес на управление в гр. София кв. Изгрев ул. Н.Мирчев 27 (с/у Парк хотел Москва), e-mail: sales@tennisprobg.com

 

Ограничаване на отговорностите:


TENNISPROBG.COM полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
TENNISPROBG.COM не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на TENNISPROBG.COM.
TENNISPROBG.COM не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на TENNISPROBG.COM.
Доколкото TENNISPROBG.COM не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки,

TENNISPROBG.COM не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
TENNISPROBG.COM не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством TENNISPROBG.COM.
Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в TENNISPROBG.COM и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери,

TENNISPROBG.COM не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси.

TENNISPROBG.COM не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
TENNISPROBG.COM няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава:
•    да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
•    да плати цената на заявената от него стока;
•    да заплати разходите по доставката;
•    да получи стоката;
•    да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
•    да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно TENNISPROBG.COM в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;
•    с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”.
•    да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до TENNISPROBG.COM на посочените адрес или e-mail за контакти (sales@tennisprobg.com).

Доставките се извършват с куриерска фирма с наложен платеж
За повече информация позвънете на  тел. 0894/38-80-84